Komunikat Dyrektora Szkoły


            Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021r. 
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, 
że w dniu 10 stycznia 2022r. nasi uczniowie wracają do szkoły i nauka będzie odbywać się
 w trybie stacjonarnym. 
Organizacja pracy powinna odbywać się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. 

            Dyrektor Szkoły – Piotr Pipka