Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Kalendarz Roku Szkolnego 2021/2022

1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r.

środa

2

Wszystkich Świętych

1 listopada 2021 r.

poniedziałek

3

Święto szkoły

12 listopada 2021 r.

piątek- sobota

4

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 2021 r.

czwartek

5

Zimowa przerwa świąteczna

23.12- 31.12.2021 r.

6

Święto Trzech Króli

06.01.2022 r.

7

Święta Bożego Narodzenia wg kalendarza juliańskiego

7 stycznia 2022 r.

piątek

8

Ferie zimowe

14.02 – 27.02.2022

9

Wiosenna przerwa świąteczna

14.04-19.04.2022 r.

10

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasie 3LO

29.04.2022r.

11

Święta wielkanocne wg kal. juliańskiego

22.04- 25.04.2022 r.

piątek- poniedziałek

12

Święto Konstytucji 3-go Maja

3.05.2022 r.

wtorek

13

Boże Ciało

16.06.2022 r.

czwartek

14

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24.06.2022

piątek

15

Ferie letnie

25.06-31.08.2022r.

Harmonogram egzaminów zewnętrznych

w roku szkolnym 2021/2022

Egzamin ósmoklasisty Szkole Podstawowej nr 17

        Język polski – 24 maja 2022 r. wtorek, godz. 9:00;

        Matematyka – 25 maja 2022 r. środa, godz. 9:00;

       Język obcy – 26 maja 2022 r. czwartek, godz. 9:00.

Termin dodatkowy: 13-15 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie wyników 1 lipca 2022 r.

Wydanie zaświadczeń 8 lipca 2022 r.

 

Egzamin maturalny w III Liceum Ogólnokształcącym

od 4 maja do 23 maja 2022 r.

          4.05.2022 (środa) – język polski – pp,

          5.05.2022 (czwartek) – matematyka – pp,

         6.05.2022 (piątek) – j. angielski –pp,

 

Od 9.05. do 20.05.2022 przedmioty wybrane przez maturzystów na poziomie rozszerzonym;

        17 maja 2022 (wtorek)- j. ukraiński

        23 sierpnia 2022 r. (wtorek) – egzamin poprawkowy

 

Ogłoszenie wyniku egzaminu maturalnego – 9.09.2022 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego, dostarczenie świadectw maturalnych do szkoły, termin wydania zdającym świadectw – 5 lipca 2022 r.

Wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych

w roku szkolnym 2021/2022

1.7 stycznia 2022 r. – piątek;

2. 19 stycznia 2022 r.- środa;

3. 22, 25 kwietnia 2022 r. – piątek, poniedziałek

4. 2 maja 2022 r. – poniedziałek;

5. 17 czerwca 2022 r.- piątek.