Dostęp do materiałów dydaktycznych i podręczników wydawnictwa Nowa Era

Bezpłatny dostęp do podręczników w wersji elektronicznej i materiałów edukacyjnych wydawnictwa Nowa Era, można uzyskać pod adresem https://www.nowaera.pl/naukazdalna .

Zachęcamy do korzystania z portalu wydawnictwa.