DODATKOWE INFORMACJE – ДОДАТКОВІ ЗАННЯТТЯ

ДОДАТКОВІЗАННЯТТЯ

– шкільний танцювальний колектив „Аркан”, інструментальний колектив „Веселі бандурки”, театр „Попривсе”, арт-клуб, Студентський спортивний клуб „Сянова Чайка”, флорбол для дівчат.

– діяльність учнівського самоврядування.

– пропаганда здорового способу життя – реалізація програми Європейського Союзу „Програма для шкіл” – овочі, фрукти та молочні продукти, загальнодержавна кампанія „Сніданок дає силу”,

– участь у благодійних акціях, наприклад „Свята без тата”, допомога хворим та нужденним, відвідування Будинку престарілих з Різдвяною колядкою, допомога у притулку для тварин, тощо.

Школа отримала сертифікати:

– „Школа дружня до талановитих учнів” – 2013/2014, 2015/16, 2017/18,

– Золота школа – Рейтинг найкращих середніх шкіл Польщі „Perspektywy”, 2018.

– неодноразово учні школи отримували найвищий у місті результат на випускних іспитах.

 

 


DODATKOWE INFORMACJE

– szkolny zespół taneczny „Arkan”, zespół instrumentalny „Veseli bandurki”, teatr „Poprivse”, klub artystyczny, studencki klub sportowy „Syanova Chaika”, unihokej dla dziewcząt.
– działalność samorządu studenckiego.
– promocja zdrowego stylu życia – realizacja programu Unii Europejskiej „Program dla szkół” – warzywa, owoce i nabiał, ogólnopolska akcja „Śniadanie daje siłę”,
– udział w akcjach charytatywnych, takich jak „Wakacje bez taty”, pomoc chorym i potrzebującym, wizyta w Domu Pomocy Społecznej z kolędą, pomoc w schronisku dla zwierząt itp.
Szkoła otrzymała certyfikaty:
– „Szkoła przyjazna zdolnym uczniom” – 2013/2014, 2015/16, 2017/18,
– Złota Szkoła – Ranking najlepszych szkół średnich w Polsce „Perspektywy”, 2018.
– wielokrotnie uczniowie szkoły uzyskiwali na egzaminach maturalnych najwyższy wynik w mieście.