Autor: Lorena

Kolejna edycja Przemyskiej Akademii Talentów

 

Nasza szkoła wzięła udział w kolejnej, już drugiej edycji Przemyskiej Akademii Talentów. Dzięki przedsięwzięciu, którego koordynatorem jest Młodzieżowy Dom Kultury                     w Przemyślu, szkoła uzyskała dofinansowanie na zakup materiałów niezbędnych do realizacji warsztatów malarsko – kaligraficznych, jakie od pięciu lat prowadzi p. Paweł Łomacz.

 

Świadczenie usług stomatologicznych

Informacje ogólne

Uprzejmie informuję, że w dniu 13.11.2019 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl reprezentowaną przez Wojciecha Bakuna –Prezydenta Miasta Przemyśla a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „ERO-DENT” Barbara Woś Poradnia Stomatologii i Protetyki w Przemyślu reprezentowanym przez Panią Barbarę Woś.

Przedmiotem porozumienia jest udostępnienie dostępu do świadczeń dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu i sposobu organizacji udzielania świadczeń z zakresu:

 1. Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,

 2. Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia- określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ust 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji;

 3. Współpracy lekarza dentysty z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.

  Informacja o zakresie świadczeń realizowanych w ramach opieki nad uczniami ZSO nr 2 w NZOZ „Euro-Dent” ul. Kosynierów 1 37-700 Przemyśl

  Bezpłatne świadczenia stomatologiczne realizowane są w tym Zakładzie w ramach umowy z NFZ przez sześciu lekarzy dentystów.

  1.Badanie z podaniem informacji o stanie zdrowia jamy ustnej.

  2.Świadczenia profilaktyczne – mające na celu zapobieganiu próchnicy zębów :

  – Usuwanie złogów nazębnych z profesjonalnym oczyszczaniem zębów w gabinecie dentystycznym raz w roku.

  – lakierowanie zębów raz na kwartał w gabinecie dentystycznym do ukończenia 18-go roku życia {jest to przysługujące dzieciom świadczenie profilaktyczne dodatkowe niezależne od fluoryzacji kontaktowej przeprowadzanej przez higienistki szkolne}.

  3.Leczenie zębów w zależności od potrzeb dziecka za zgodą i w obecności Rodzica.

  Gabinety czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 do 18.00

  Telefon do rejestracji 16 6700878

  Na podstawie podpisanego porozumienia uczniowie naszej szkoły przyjmowani są poza kolejnością w możliwie najkrótszym terminie po uprzedniej rejestracji.

 

Święto Patrona Szkoły

       Już po raz 28 w historii odrodzonej Szaszkewiczówki, ochodzimy Dzień Patrona Szkoły, Markiana Szaszkewicza. O godz. 9.00 w Soborze Archikatedralnym, odbyła się uroczysta Służba Boża, celebrowana przez ks. Arcybiskupa Eugeniusza Popowicza. Po uroczystej Liturgii, wszyscy zgromadzili się w auli szkolnej, gdzie klasy 1 Liceum złożyły ślubowanie. To właśnie uczniowie tych klas, byli głównymi bohaterami i twórcami dzisiejszej uroczystości. W obecności zgromadzonych gości, Konsula Honorowego Ukrainy pana Aleksandra Baczyka, ks. mitrata Bogdana Stepana, ks. prot. ppłk Jerzego Mokrauza oraz całej społeczności szkolnej, uroczyście przez sztandarem szkoły, młodzież wypowiedziała słowa przysięgi. Pan Dyrektor Piotr Pipka, życzył uczniom, by rozwijali swoje zdolności i potencjał, odnosili sukcesy w nauce oraz znaleźli wielu przyjaciół w murach naszej szkoły. Nawiązując do wartości, które cenił Markian Szaszkewicz, Pan Dyrektor podkreślił również istotną rolę języka ojczystego, który dziś, młodzież naszej szkoły, powinna szanować  i pielęgnować.

         Zgodnie ze zwyczajem, w czasie Święta Szkoły, wręczono nagrody i stypendia Funduszu Stypendialnego im. Jarosławy Popowskiej dla najlepszych uczniów w roku szkolnym 2018/2019. Pan Dyrektor wraz z przedstawicielem Funduszu Stypendialnego, panią Anną Baczyk, wręczyli stypendia dla uczniów, którzy osiągnęli wybitne wyniki w nauce, sukcesy sportowe oraz nagrody za działalność artystyczną i społeczną. Tego roku w zaszczytnym gronie znaleźli się: Emilia Stabiszewska, Anita Szydło, Filip Kaczmar, Aleksandra Kozar, Wiktoria Rogólska i Kateryna Halak. Gratulujemy stypendystom oraz dziękujemy Funduszowi za docenienie, wsparcie i nagrody przyznane naszym uczniów.

       Kolejna część dzisiejszego święta, zatytułowana ‘Zapomniane melodie dzieciństwa’, dedykowana była wszystkim absolwentom naszej szkoły, a w szczególności rocznikom 1999, 2004, 2009 i 2014. Obecni absolwenci dzielili się z nami swoimi szkolnymi wspomnieniami i doświadczeniem. To właśnie do wspomnień nawiązywała część artystyczna, podczas której uczniowie deklamowali wiersze i śpiewali piosenki. Uroczystość tradycyjnie uświetniły występy zespołu tanecznego ‘Arkan’, zespołu instrumentów ludowych ‚Wesołe Bandurki’ oraz ‚Sopiłka’. Na koniec, na wszystkich uczestników święta, czekał słodki poczęstunek przygotowany przez naszych maturzystów.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania dzisiejszej uroczystości, dziękujemy gościom za przybycie                         a pierwszoklasistom życzymy, by mogli zrealizować słowa wypowiedzianej dziś uroczyście przysięgi.

Julia Potrebka mistrzem ortografii

      Miło nam poinformować, że uczennica klasy 5 SP, Julia Potrebka, została mistrzem ortografii w XVII Przemyskim Dyktandzie, którego corocznym organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu. Zmagając się z językowymi ‘łamańcami’, Julia była najlepsza w kategorii dzieci starsze.

Składamy serdeczne gratulacje Julii oraz opiekunowi uczennicy pani Annie Leskiw.

Program Święta Szkoły

Święto Szkoły8 listopada 2019 r.

godz. 9.00 – Liturgia Święta w Soborze Archikatedralnym w intencji całej społeczności szkolnej;

godz. 11.00 – Uroczysta Akademia oraz ślubowanie uczniów klas pierwszych liceum;

godz. 12.00 – Spotkanie z absolwentami naszej szkoły oraz część artystyczna.

Po części artystycznej, młodzież klasy maturalnej, zaprasza wszystkich obecnych na kawę i słodki poczęstunek, do kawiarenki na drugim piętrze w sali numer 21.

Serdecznie zapraszamy Rodziców, naszych absolwentów, nauczycieli, uczniów oraz przyjaciół przemyskiej Szaszkewiczówki.

75-та Річниця смерті митрополита Андрея

75-та Річниця смерті митрополита Андрея

3 листопада у неділю після Св. Літургії в катедральному Соборі учні шашкевичівки вшанували митрополита Андрея Шептицького в 75-ту річницю смерти. Молодь перших класів Ліцею читала спомини людей які розповідали про митрополита Андрея. Іванка Шумада учениця 6 класу заспівала пісню «Два кольори». На завершення учні заспівали пісню «Пільгрим». Програму підготовив у співпраці з п. Марією Фіцак о. Павло Шади.

75-ta Rocznica śmierci metropolity Andreja

3 listopada w niedzielę po Liturgii Świętej w katedrze uczniowie ‚Szaszkewiczówki’ przypomnieli postać metropolity Andreja Szeptyckiego w 75-tą rocznicę Jego śmierci. Młodzież pierwszych klas Liceum czytała wspomnienia ludzi dla których metropolita odegrał w życiu szczególną rolę. Iwanka Szumada uczennica 6 klasy zaśpiewała pieśń „ Dwa kolory”. Na zakończenie wszyscy uczniowie zaśpiewali pieśń „Pilhrym”. Scenariusz przygotował we współpracy z p. Marią Ficak ks. Paweł Szady.