Odbiór Świadectw Dojrzałości

Dyrektor ZSO nr 2, Pan Piotr Pipka,

zaprasza wszystkich absolwentów rocznika 2018/2019,

po odbiór Świadectw Dojrzałości, dnia 4 lipca 2019 r. o godz. 10.00. 

oraz składa gratulacje z uzyskanych wyników.