12 listopada

Informujemy, że dzień 12 listopada 2018 r.

jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych.