День вчителя

W imieniu wszystkich nauczycieli i pracowników naszej szkoły, serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za pamięć o nas, życzenia i słodki poczęstunek.

Dla Samorządu Uczniowskiego składamy podziękowania za własnoręcznie wykonane kartki okolicznościowe i oryginalną szkolną apteczkę, z której obiecujemy korzystać nie tylko od święta.