Rekrutacja 2017/2018 Szkoła Ponadgimnazjalna

 

 

Oddział Ponadgimnazjalny

Szanowni Uczniowie, Drodzy Rodzice.

Rekrutacja do ODDZIAŁÓW PONADGIMNAZJALNYCH  na rok szkolny 2017/2018 rozpocznie się:

8.05.2017

WNIOSKI NALEŻY WYPEŁNIAĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NA STRONIE:

https://podkarpacie.edu.com.pl/Kandydat/

Regulamin rekrutacji do 1 klasy III Liceum Ogólnokształcącego im. Markiana Szaszkewicza 2017/2018