Kalendarz uroczystości

Lp. Data Nazwa święta, imprezy, uroczystości     Osoby odpowiedzialne
1. WRZESIEŃ 77 rocznica wybuchu II wojny św. Poczet sztandarowy
p.P. Łomacz- kl.2 LO
2.

1 września 2016 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. dyr P. Pipka
3. 17 września 2016 r. Uroczystości rocznicowe
napaści ZSRR na Polskę
Poczet sztandarowy
p. M.Warło – KL.1 LO

4.

15 września 2016 r.

Zebranie z Rodzicami dyr P. Pipka
Wychowawcy klas
6. PAŹDZIERNIK Wybory Samorządu Szkolnego p.U.Bodnar
7.

 

8.

 

9.

Ostatnia dekada października Porządkowanie cmentarza. Wychowawcy klas,
p.P. Łomacz
12 października 2016r.
Pasowanie na ucznia kl.1; Przyjęcie do grona uczniowskiego ucz. kl.1G i kl.1 LO Wychowawcy klas pierwszych
20 października 2016r. Święto I.Franka nauczyciele j. ukraińskiego
10. LISTOPAD Rocznica śmierci Metropolity Szeptyckiego ks. D.Leshko
11.

4 listopada 2016 r.

Święto Patrona Szkoły Markiana Szaszkewicza
p.M.Ficak, p.A.Leskiw, p.U.Bodnar, p.A.Kaczmar,

p.P.Łomacz, p.E.Fesnak, p.N.Rybka, p.A.Smołyńczak-Bagińska, M. Lorenowicz;

 12.

11 listopada 2016 r.

Święto Niepodległości Poczet sztandarowy.
p.R. Jugo- kl.3 G
13. 26 listopada 2016 r.
Dzień żałoby narodowej –Głód na Ukrainie 33r. ks. D.Leshko
-katedra
p.P. Łomacz – szkoła
14. Termin wg ustalenia
/grudzień/
Konkurs recytatorski im. Ulany Krawczenko p.U.Bodnar, p.Komar
p.M.Chaszczyn
. p. M.Lorenowicz
15.

19 grudnia 2016 r.

Spotkanie z Mikołajem s. Oksana
nauczyciele edukacji wczesn.
16. 23 – 31 grudnia 2016 r.
Zimowa przerwa świąteczna
17. 5 stycznia 2017 r.
Spotkanie świąteczne – Kutia w szkole
s. Oksana, p. B. Komar

 

18. 7 – 9 stycznia 2017 r.
Święta Bożego Narodzenia wg kalendarza juliańskiego – dni wolne od zajęć
19.

 

20.

 14 lub 21 stycznia 2017 r.
Wyjazd do Krosna p.M.Warło, p.M.Jałocha
Ostatnia dekada stycznia

 

Przegląd wertepów p.M. Tucka
p.A.Leskiw, s.Oksana
Wychowawcy klas
21.

 

22.

16 – 29 stycznia 2017r.
Ferie zimowe
3 lutego 2017 r.
Bal karnawałowy Wychowawcy klas 1-3 SP
23.

Termin uzgodniony przez rodziców i wychowawcę klasowego

Studniówka
Rada Rodziców
p.A.Szałajko
MARZEC
24.

 

 

25.

Termin wyznaczony po ustaleniu ze Związkiem Ukraińców w Polsce (12.03- 19.03) Koncert T. Szewczenki-
Koncert przeznaczony dla mniejszości ukraińskiej
p.A.Leskiw, B. Komar, p.O.Kachnycz

Instruktorzy zespołów artystycznych

21 marca 2017 r.
Wyjazd do Lwowa do teatru Wychowawcy klas
26.

 

27

 

 

28..

1 dekada kwietnia Między świetlicowy konkurs warcabowy p.E.Fesnak
p.A.Drzymała
1 dekada kwietnia ,,Вікторина”
Konkurs j. ukraińskiego
p.N.Rybka, p.M.Steć, p.L.Pilipowicz, p.U.Bodnar, p.M.Tucka, p.E.Fesnak, p.A.Smołyńczak, p.O.Kachnycz
13-18 kwietnia 2017 r.
Wiosenna przerwa świąteczna –
Święta Wielkanocne
29. 28 kwietnia 2017 r. Zakończenie roku szkolnego kl.3 LO p. A. Szałajko
p. Z. Koziak
30.

 

31.

3 maja 2017 r.
Święto Konstytucji 3 Maja Poczet sztand.
p.M.Jałocha –KL.2 G
18 maja 2017 r.
,,Święto wyszywanki” p. B.Komar, p.M.Tucka, p.A.Kaczmar, p.U.Bodnar Samorząd szkolny
32.. 3 dekada maja Święto Rodziny Wychowawcy klas 1-3 SP i oddz. przedszk.
33.

 

34.

4 – 27 maja 2017 r.
Egzaminy maturalne
p. dyr.P. Pipka,
p. dyr. D.Kołacz
1 połowa maja Koncert im. J.Popowskiej p.M.Ficak, p.B.Komar, p.A.Leskiw
35.

 

36.

 1 połowa maja Święto w Pikulicach –
Udział młodzieży w nabożeństwie i procesji
Wychowawcy klas
Ostatni tydzień roku szkolnego Koncert prezentujący dorobek artystyczny uczniów p.I.Spolska- Moklak, p.B.Komar, p.A.Leskiw
37. 23 czerwca 2017 r.
Uroczyste zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
p. M.Ficak, p. M.Chaszczyn
38. 24 czerwca –

31 sierpnia 2017 r.

            WAKACJE