Kalendarz uroczystości

Lp. Data Nazwa święta, imprezy, uroczystości Odpowiedzialni
1. WRZESIEŃ

2017-09-01

78 rocznica wybuchu II wojny św. Poczet sztandarowy
p.P.Łomacz-kl.2 LO
2.

2017-09-04

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. dyr P.Pipka
3.

2017-09-17

Uroczystości rocznicowe
napaści ZSRR na Polskę
Poczet sztandarowy
p. M.Warło – KL.1 LO
4.

2017-09-14

Zebranie Rodziców dyr P.Pipka
Wych.klas

2017-09-16

Wyjazd do Jaworzna p.Anna Leskiw

2017-09-17

Uroczystości rocznicowe napaści ZSRR na Polskę p.M.Warło, kl.1 LO

2017-09-23

Spartakiada młodzieży p. Warło, p. Jałocha
6. PAŹDZIERNIK Wybory Samorządu Szkolnego p.U.Bodnar

2017-10-13

Pasowanie na ucznia kl.1 Wych kl. 1

2017-10-13

Dzień Nauczyciela
7. Ostatnia dekada października Porządkowanie cmentarza. Wychowawcy klas,
p.P.Łomacz, nauczyciele katecheci
2017-10-20 Koncert jubileuszowy w Mościskach p.O.Kachnycz, p.I.Spolska, p.O.Kopylczak
9. LISTOPAD Rocznica śmierci Metropolity Szeptyckiego ks. D.Leshko

2017-11-03

Koncert Szkoły z Mościsk-Święto Patrona szkoły p.M.Ficak, O.Kachnycz, p.O.Kopylczak, p.Komar

p.I.Spolska, p.R.Jugo

2017-11-11

Święto Niepodległości Poczet sztandarowy.
p.M.Jałocha- kl.3 G
11.

2017-11-24

Dzień żałoby narodowej –Głód na Ukrainie 33r. ks. D.Leshko
-katedra
p.P.Łomacz-szkoła
12. Termin wg ustalenia
/grudzień/
Konkurs recytatorski im. Ulany Krawczenko p.U.Bodnar, p.Komar
p.M.Chaszczyn
p.M.Lorenowicz
13.

2017-12-19

Spotkanie z Mikołajem s. Danyjiła
n-le ed. wczesn.
14. 23.12.2017-01.01.2018 Ferie Świąteczne
15.

STYCZEŃ

05.01.2018

Spotkanie świąteczne (Kutia) w szkole s.Danyjiła, p.M.Pryjma

 

16.

08.01.-09.01.2018

Ferie świąteczne
(Święta wg kalendarza juliańskiego)
17.

18.

  13 . o1. 2018.

Wyjazd do Krosna p.M.Warło, p.M.Jałocha

22.01.2018.

Wspólne kolędowanie
Ostatnia dekada stycznia

3 dekada stycznia

Przegląd wertepów p.M. Tucka
p.A.Leskiw, Wychowawcy klas
20.

29.01-11.02.2018

Ferie zimowe w woj. podkarpackim
LUTY
26.01.2018 Bal karnawałowy Wychowawcy klas 1-3 SP
21.

Termin uzgodniony przez rodziców i wychowawcę klasowego

Studniówka Rada Rodziców
p.Z.Koziak
MARZEC
24.

11 lub 18.03.2018

Koncert T. Szewczenki-
Koncert przeznaczony dla mniejszości ukraińskiej
p.I.Spolska, B. Komar, p.O.Kachnycz
p.M.Tucka, p.E.Fesnak, p.M.Korecka
Instruktorzy zespołów artystycznych
25. Ostatnia dekada marca Między świetlicowy konkurs warcabowy p.E.Fesnak
p.A.Drzymała
1 dekada kwietnia ,,Вікторина”
Konkurs j. ukraińskiego
p.N.Rybka, p.M.Steć, p.L.Pilipowicz, p.U.Bodnar, p.M.Tucka, p.O.Kachnycz
26. 2017-04-27 Zakończenie roku szkolnego kl.3 L.O. p.I.Spolska
p.Z.Koziak
28. MAJ
03.05.2018 Święto Konstytucji 3 Maja Poczet sztand.
p.M.Jałocha –KL.2 G
18.05.2018 ,,Święto wyszywanki” p.M.Ficak, p.A.Leskiw, p.Z.Koziak, p.D.Kołacz
29. 3 dekada maja Święto Rodziny Wychowawcy klas 1-3 SP i oddz. przedszk.
30. 07.05.-25.05.2018 MATURY p. dyr.P. Pipka,
p.dyr. D.Kołacz
31. 03.06.2018 Święto w Pikulicach –
Udział młodzieży w nabożeństwie i procesji
Wychowawcy klas
Ostatni tydzień roku szkolnego Koncert końcoworoczny. Podsumowanie dorobku artystycznego. p.M.Ficak
33.

22-06-2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego p.Leskiw
39. 23.06.2018-– 31.08.2018

WAKACJE