Kalendarz roku szkolnego 2016/17

Kalendarz Roku Szkolnego 2017/2018

 

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2017 r.
2 Święto szkoły 4 listopada 2017 r.
3 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017 r.
4 Święto Bożego Narodzenia wg kalendarza juliańskiego – dni wolne od zajęć 8 stycznia 2018 r.
5 Ferie zimowe 29 stycznia-11lutego 2018 r.
6 Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
7 Zakończenie zajęć w kl. 3 LO 27 kwietnia 2018 r.
8 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r.
9 Wakacje 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

 

Harmonogram egzaminów zewnętrznych

w roku szkolnym 2017/2018

 

 1.  Egzamin gimnazjalny w kl. 3 Gimnazjum-
 2.     a)  część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. – środa

 

 • z zakresu historii i wiedzy społeczeństwie – godz. 9:00
 • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
 • część mat.-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. – czwartek
 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 • z zakresu matematyki – godz. 11:00
 • język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. – piątek
 • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

04.06 do 06.06.2018  termin dodatkowy

Ogłoszenie wyników egzaminu gimnazjalnego 15 czerwca 2018 r.

Wydanie zaświadczeń zdającym 22 czerwca 2018 r.

 

 1. Egzamin maturalny w Liceum Ogólnokształcącym

            od 4 maja do 25 maja 2018 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego, dostarczenie świadectw maturalnych do szkoły, termin wydania zdającym świadectw  3 lipca 2018 r.