Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

Kalendarz Roku Szkolnego 2018/2019

 

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018 r.
2 Święto Szkoły  9 listopada 2018 r.
3 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r.

 

4 Święta Bożego Narodzenia wg kalendarza juliańskiego – dni wolne od zajęć 7 – 8 stycznia 2019 r.
5 Ferie zimowe 11 – 24 lutego 2019 r.
6 Wiosenna przerwa świąteczna

Święta Wielkanocne wg kalendarza juliańskiego

18 – 23 kwietnia 2019 r.

29 kwietnia 2019 r.

7 Zakończenie zajęć w kl. 3 LO 26 kwietnia 2019 r.
8 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r.
9 Wakacje 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

 

 Harmonogram egzaminów zewnętrznych

w roku szkolnym 2018/2019

     1. Egzamin Ósmoklasisty

a) język polski – 15 kwietnia 2019 r.

b) matematyka – 16 kwietnia 2019 r

c) język angielski – 17 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty 14 czerwca 2019 r.

  

2. Egzamin gimnazjalny w kl. 3 Gimnazjum

a) część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. – środa

  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część mat.-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. – czwartek

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  • z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. – piątek

  • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
  • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Ogłoszenie wyników egzaminu gimnazjalnego 14 czerwca 2019 r.

Wydanie zaświadczeń zdającym 21 czerwca 2019 r.

      

3. Egzamin maturalny w Liceum Ogólnokształcącym od 6 maja do 25 maja 2019 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego, dostarczenie świadectw dojrzałości do szkoły, termin wydania zdającym świadectw – 4 lipca 2019 r.

 

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

  • 2 listopada 2018 r. – piątek;
  • 7- 8 stycznia 2019 r. – poniedziałek, wtorek;
  • 29 – 30 kwietnia 2019 r. – poniedziałek, wtorek;
  • 2 maja 2019 r. – czwartek .