Kalendarz roku szkolnego 2016/17

 

Kalendarz Roku Szkolnego 2017/2018

 

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2017 r.
2 Święto szkoły 3 listopada 2017 r.
3 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017 r.

 

4 Święto Bożego Narodzenia wg kalendarza juliańskiego – dni wolne od zajęć 8 stycznia 2018 r.
5 Ferie zimowe 29 stycznia – 11 lutego 2018 r.
6 Wiosenna przerwa świąteczna

Święta wielkanocne wg kalendarza juliańskiego

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

6-9 kwietnia 2018 r.

7 Zakończenie zajęć w kl. 3 LO 27 kwietnia 2018 r.
8 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r.
9 Wakacje 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

 

 

Harmonogram egzaminów zewnętrznych

w roku szkolnym 2017/2018

 

 1. Egzamin gimnazjalny w kl. 3 Gimnazjum

a) część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. – środa

 • z zakresu historii i wiedzy społeczeństwie – godz. 9:00
 • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część mat.-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. – czwartek

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 • z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. – piątek

 • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Ogłoszenie wyników egzaminu gimnazjalnego 15 czerwca 2018 r.

Wydanie zaświadczeń zdającym 22 czerwca 2018 r.

      

2. Egzamin maturalny w Liceum Ogólnokształcącym od 4 maja do 25 maja 2018 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego, dostarczenie świadectw maturalnych do szkoły, termin wydania zdającym świadectw 3 lipca 2018 r.

 

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018

 • 8 stycznia 2018 r. – poniedziałek,
 • 6 i 9 kwietnia 2018 r. – piątek i poniedziałek,
 • 2 maja 2018 r.- wtorek,
 • 1 czerwca 2018 r. – piątek,
 • 21 czerwca 2018 r. – czwartek.