Kadra

Grono pedagogiczne

Imię i Nazwisko Stanowisko, przedmioty nauczania
mgr Piotr Pipka dyrektor; geografia, geografia Ukrainy
mgr Daria Kołacz wicedyrektor, język niemiecki
mgr Urszula Bodnar wychowawca kl. 4 SP 17; język polski, język ukraiński, historia Ukrainy
mgr Wasyl Bostan religia adwentystyczna
mgr Małgorzata Chaszczyn wychowawca kl. 3- Gim nr 7; biologia, przyroda
mgr Adam Drzymała wych. świetlicy szkolnej
mgr Eugenia Fesnak wych. świetlicy szkolnej
mgr Maria Ficak wychowawca kl. 6 – SP Nr 17; matematyka, muzyka
mgr inż. Kazimierz Kręciproch edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Rafał Jugo informatyka, technologia informacyjna
mgr Oksana Kachnycz  język ukraiński, historia Ukrainy
mgr Anna Kaczmar pedagog szkolny
mgr Bogusława Komar bibliotekarz
mgr Mieczysław Jałocha wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
mgr Zenona Koziak wychowawca kl. 2 – III LO; matematyka
mgr Anna Leskiw wychowawca kl. 2 – Gim Nr 7; język polski, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Małgorzata Lorenowicz-Skowronek wychowawca kl. 1 – Gim Nr 7;  język angielski
mgr Paweł Łomacz historia, wos
mgr Anna Michałuszko wychowawca klasa „0” – SP Nr 17
ks. mgr Jerzy Mokrauz religia prawosławna
mgr Lubomira Pilipowicz wychowawca kl. 2 – SP Nr 17; kształcenie zintegrowane
mgr Elżbieta Ams podstawy przedsiębiorczości,
ks. mgr Dmytro Leshko religia greckokatolicka
mgr Lubow Pryjma  język angielski
mgr Natalia Rybka wychowawca kl. 1 – SP Nr 17; kształcenie zintegrowane, plastyka
mgr Anna Smołyńczak-Bagińska język ukraiński, historia Ukrainy
mgr Irena Spolska-Moklak wychowawca 1 kl – III LO, język polski
mgr Maria Steć wychowawca kl. 3 – SP Nr 17; kształcenie zintegrowane
mgr Agata Szałajko wychowawca kl. 3 – III LO; chemia, fizyka
mgr Maria Tucka wychowawca kl 5 SP; język ukraiński
mgr Anna Sęk fizyka
 mgr Aneta Wawrzyn  wiedza o kulturze
mgr Mir War wychowanie fizyczne
mgr Zofia Waszczur – s.Oksana religia grekokatolicka

Imię i nazwisko                                                     Prowadzący zajęcia artystyczne

mgr Marta Korecka Zespół bandurowy „Wesołe Bandurki”
mgr Oleh Kopylczak Zespoły taneczne „Arkan”
mgr Oleh Korecki Zespół „Sopiłka”

Imię i nazwisko                                                       Pracownicy administracji i obsługi

Halina Bodnar                                                      sekretarz szkolny
Danuta Ficak                                                        główny księgowy
Agnieszka Wydra                                                 referent księgowy
Maria Fil                                                               sprzątaczka
Jarosława Kozar                                                  sprzątaczka
Władysław Mryczko                                             woźny
Bogdan Tucki                                                       konserwator