Harmonogram egzaminów 2018/2019

Harmonogram egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2018/2019

     1. Egzamin Ósmoklasisty

  • język polski – 15 kwietnia 2019 r.
  • matematyka – 16 kwietnia 2019 r
  • język angielski – 17 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty 14 czerwca 2019 r.

  

2. Egzamin gimnazjalny w kl. 3 Gimnazjum

a) część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. – środa

  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część mat.-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. – czwartek

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  • z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. – piątek

  • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
  • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Ogłoszenie wyników egzaminu gimnazjalnego 14 czerwca 2019 r.

Wydanie zaświadczeń zdającym 21 czerwca 2019 r.

      

3. Egzamin maturalny w Liceum Ogólnokształcącym od 6 maja do 25 maja 2019 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego, dostarczenie świadectw dojrzałości do szkoły, termin wydania świadectw zdającym – 4 lipca 2019 r.