Harmonogram egzaminów 2016/2017

Harmonogram egzaminów zewnętrznych

w roku szkolnym 2016/2017

 Egzamin gimnazjalny w kl. 3 Gimnazjum

  • -b )część mat.-przyrodnicza – 20 kwietnia 2017 r. – czwartek
  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  • a) część humanistyczna – 19 kwietnia 2017 r. -środa
  • z zakresu matematyki – godz. 11:00
  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  • c) język obcy nowożytny – 21 kwietnia 2017 r. – piątek
  • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
  • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

01.06 – 3 czerwca 2017 termin dodatkowy

Dostarczenie zaświadczeń do szkoły 23 czerwca 2017 r.

 Egzamin maturalny w Liceum Ogólnokształcącym

           od 4 maja do 26 maja 2017 r.

Dostarczenie świadectw maturalnych do szkoły 30.06.2017 r.