Harmonogram egzaminów 2017/2018

Harmonogram egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2017/2018

 

  1. Egzamin gimnazjalny w kl. 3 Gimnazjum

a) część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. – środa

  • z zakresu historii i wiedzy społeczeństwie – godz. 9:00
  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część mat.-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. – czwartek

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  • z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. – piątek

  • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
  • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Ogłoszenie wyników egzaminu gimnazjalnego 15 czerwca 2018 r.

Wydanie zaświadczeń zdającym 22 czerwca 2018 r.

      

      2. Egzamin maturalny w Liceum Ogólnokształcącym od 4 maja do 25 maja 2018 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego, dostarczenie świadectw maturalnych do szkoły, termin wydania zdającym świadectw 3 lipca 2018 r.