Autor: Mikołaj

Harmonogram egzaminu maturalnego

Harmonogram egzaminu maturalnego – 2019 r.

w III Liceum Ogólnokształcącym im. Markiana Szaszkewicza

w Przemyślu

Część pisemna:

Lp. Data Godzina Przedmiot
1

2

6.05.2019 – poniedziałek

6.05.2019 – poniedziałek

9.00

14.00

Język polski  – poziom podstawowy

Język polski  – poziom rozszerzony

3 7.05.2019 – wtorek 9.00 Matematyka  – poziom podstawowy
4 8.05.2019 – środa 9.00 Język angielski – poziom podstawowy
5 8.05.2019 – środa 14.00 Język angielski – poziom rozszerzony
6 9.05.2019 – czwartek 9.00 Matematyka – poziom rozszerzony
7 10.05.2019 – piątek 9.00 Biologia – poziom rozszerzony
8 13.05.2019 – poniedziałek 9.00 Chemia – poziom rozszerzony
9 16.05.2019 – czwartek 9.00 Język rosyjski  – poziom podstawowy
10 16.05.2019 – czwartek 14.00 Język rosyjski  – poziom rozszerzony
11 20.05.2019 – poniedziałek 14.00 Historia –poziom rozszerzony
12 22.05.2019 – środa 9.00 Język łemkowski – poziom rozszerzony
13 23.05.2019 – czwartek 9.00 Język ukraiński – poziom podstawowy

 

Część ustna:

  1. 14.05.2019 r. – wtorek – godzina 9.00 – Język polski;
  2. 17.05.2019 r. – piątek – godzina 9.00 – Język rosyjski;
  3. 20.05.2019 r. – poniedziałek –  godzina 9.00 – Język angielski;
  4. 21.05.2019 r. – wtorek – godzina 9.00 – Język ukraiński.

 

Harmonogram maturalny

Harmonogram egzaminu maturalnego -2018 r.

w III Liceum Ogólnokształcącym  im. Markiana Szaszkewicza

w Przemyślu

Część pisemna:

Lp data godzina przedmiot
1
2
4.05.2018 – piątek
4.05.2018 –   piątek
9.00
14.00
Język polski – pp-
Język polski  – pr –
3 7.05.2018-poniedziałek 9.00 Matematyka -pp-
4 8.05.2018 -wtorek 9.00 Język angielski- pp –
5 8.05.2018 -wtorek 14.00 Język angielski – pr
6 9.05.2018 -środa 9.00 matematyka – pr –
7 10.05.2018 – czwartek 9.00 biologia – pr –
8 11.05.2018 -piątek 9.00 Wiedza o społeczeństwie – pp
9 14.05.2018 -poniedziałek 9.00 Fizyka – pr –
10 16.05.2018 – środa 9.00 Chemia   – pr –
11 16.05.2018 – środa 14.00 Historia –pp –
12 17.05.2018 – czwartek 9.00 Język rosyjski –pp
13 17.05.2018 – czwartek 14.00 Język rosyjski  – pr
14 23.05.2018 – środa 9.00 Język ukraiński –pp
15 23.05.2018 – środa 14.00 Język ukraiński –pr

 

Część ustna:

  1. 15.05.2018 r.  – WTOREK– godzina 9.00   Język ukraiński;
  2. 18.05.2018 r. –piątek- godzina 9.00 Język polski;
  3. 21.05.2018 r. –poniedziałek-  godz. 9.00 Język angielski;
  4. 21.o5.2018 r. –poniedziałek- godz. 10.00 język rosyjski

 

TY TEŻ MOŻESZ URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCIE!

Screenshot_44522 lutego 2018 r. do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Przemyślu przybyli strażacy celem przeprowadzenie pogadanki na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Zaprezentowali także sposoby udzielanie pierwszej pomocy.

Podczas spotkania przybliżyłem młodzieży oraz gronu pedagogicznemu, m.in. zagadnienia związane z zasadami postępowania w przypadku powstania pożaru w szkole oraz w domu, z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w okresie letnim, zimowym. Poinformowałem co to jest tlenek węgla, potocznie czad, że powstaje przy niepełnym spalaniu materiałów palnych, że proces ten zachodzi przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze, jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla, jak ratować zaczadzonego, co zrobić, aby być bezpiecznym. Przytoczyłem dane z roku 2016, kiedy w Polsce 7414 osób trafiło do szpitala w wyniku pożarów i zatrucia tlenkiem węgla, 512 osób zginęło w pożarach, a 50 zmarło w wyniku zatrucia tlenkiem węgla.
Zasygnalizowałem także temat dawstwa krwi, organów i szpiku. Młodzież chętnie słuchała, gdy dzieliłem się doświadczeniem zdobytym podczas kilkudziesięciu lat służby w straży pożarnej oraz jako wolontariusz Polskiego Czerwonego Krzyża. Co ważne – była bardzo zdyscyplinowana i zaangażowana. Omawiane tematy przybliżyłem poprzez prezentację plansz z kolorowymi zdjęciami, obrazującymi działania ratownicze podejmowane przez przemyskich strażaków, na terenie miasta i powiatu przemyskiego, w minionych latach. (…)


Całość artykułu dostępna tutaj:. http://www.old.przemysl.kmpsp.gov.pl/?p=p_632&sName=ty-tez-mozesz-uratowac-komus-zycie

https://przemyskie.info/4728,ty-tez-mozesz-uratowac-komus-zycie,artykul.html

Tekst Zdzisław Wójcik, zdjęcia Kamil Brudniak i Zdzisław Wójcik